co*cktail Audio N25AMP - Hans Audio - Gratis Verzending (2024)

De co*cktail Audio N25AMP is gelijk aan de N25 met als verschil dat de N25AMP is voorzien van een versterker. Er hoeven slechts twee luidsprekers aangesloten te worden om een compact audiosysteem samen te stellen. De versterker heeft een vermogen van 2 x 75W (bij 8Ohm) en heeft daarmee ruim voldoende vermogen om luidsprekers goed aan te sturen.

Uitstekende DA-converterals basis

co*cktail Audio maakt al jaren gebruik van hoog aangeschreven SABRE DAC chips. Zo wordt in de N25 AMP netwerkspeler gebruikgemaakt van de ESS ES9018K2M SABRE32Reference DAC (32 bit/384 kHz). Met dit zwaargewicht aan boord is de N25 toekomstbestendig. De chip is namelijk in staat om alle soorten High Resolution muziekbestanden weer te geven. Niet alleen PCM tot 32Bit/384 kHz kan worden gedecodeerd, maar ook DSD, DSD 256 (Direct Stream Digital) en DXD (Digital eXtreme Definition)!

Muziek streamen

co*cktail Audio ondersteunt alle hoogwaardige streamingdiensten die ertoe doen, zoals Tidal (MQA), Qobuz, Deezer, Amazon Music en HighResAudio. Via Spotify Connect en Apple Airplay kunt u muziek vanaf uw smartphone, tablet of Mac naar de co*cktail Audio N25AMP streamen. Internetradio wordt verzorgd door de beste provider die er op dit moment is: Airable (TuneIn). De co*cktail Audio N25AMP is tevens uitgerust met FM en DAB+ (let op ontvangst in huis kan beperkt zijn).

Meerdere bronnen aansluiten

Via de optische en coaxiale digitale ingang kunnen nog twee bronnen aangesloten worden die beschikken over een digitale uitgang. Denk bijvoorbeeld aan een cd-speler en een tv. Voor tv kan er naast de optische ingang ook gebruikgemaakt worden van de speciale HDMI-ARC ingang. Via de USB-B ingang kunt u een computer aansluiten. Verder zijn er nog drie USB-A ingangen voor het aansluiten van USB-sticks of USB-schijven.

Bluetooth zenden en ontvangen

De co*ckail Audio N25AMP heeft een ingebouwde Bluetooth-ontvanger (5.0 HD), zodat u muziek van een computer, tablet of smartphone naar de co*cktail Audio N25AMP kunt streamen. Optioneel kan er op de speciale uitgang op de achterzijde een Bluetooth-zender (dongel) worden aangesloten voor het gebruik van een Bluetooth hoofdtelefoon.

Waar de co*cktail Audio N25AMP op aansluiten?

In basis hoeft de co*cktail Audio N25AMP nergens meer op aangesloten te worden dan een paar luidsprekers. Neemt niet weg dat het ook anders kan. Via de analoge RCA-uitgang kunt u de netwerkspeler aansluiten op bijvoorbeeld een AUX-ingang van een versterker, de RCA-ingang van een eindversterker of rechtstreeks op actieve luidsprekers voor een uiterst compact audiosysteem. Via de digitale- en USB-uitgangen kan de N25AMP worden aangesloten op een externe DA-converter. Vanzelfsprekend kunnen via de N25AMP ook muziekbestanden benaderd worden die zich op een NAS of computer bevinden.

Eigen app voor IOS en Android

Een ander gebied waarop de co*cktail Audio N25AMP zich onderscheidt, zijn de bedieningsmogelijkheden. U kunt de netwerkspeler niet alleen alle functionaliteit met de dedicated co*cktailAudio app Music XNEO(Novatron co.,ltd)) voor tablet en smartphone en de Music X NEO Desktop app (medio 2022 verwacht) voor PC en MAC bedienen, maar ook via de toetsen en de praktische draaiknop op het apparaat zelf. Heel praktisch zijn de 10 presettoetsen (1-5 en FN 1-5) waarmee FM, DAB, internetradiostations of afspeellijsten kunnen worden vastgelegd. Ook wordt er een IR-afstandsbediening meegeleverd. Informatie wordt getoond op het kleurendisplay of zelfs op uw tv door de HDMI-uitgang van de co*cktail Audio N25AMP te gebruiken.

Multi-room(GroupPlay)

co*cktailAudio heeft een eigen multi-room protocol ontwikkeld dat het mogelijk maakt hi-res muziekbestanden zoals DSD (tot 384 kHz), 24bit/192Khz, HD Flac, Wav en MQA tussen co*cktailAudio apparaten onderling, volledig gesynchroniseerd af te spelen. Dit kan via via LAN en, afhankelijk van de kwaliteit van het netwerk, zelfs via WLAN! U kunt een co*cktailAudio apparaat als server gebruiken en anderen als client-apparaat daaraan koppelen, al dan niet in een groep (ook wel Party-mode genoemd).

Fraaie afwerking en dito behuizing

De mat zilver of zwarte behuizing ziet er onberispelijk uit. Alle chassisdelen zijn van hoogwaardige kwaliteit en maken de touch & feel geweldig.

Kenmerken co*cktail Audio N25AMP

 • 2 x 70W versterker
 • Sabre32 Reference ESS ES9018K2M DAC
 • Spotify Connect, Tidal (MQA), Qobuz, Deezer, Amazon Music, Hi-Res Audio
 • Internetrradio, FM en DAB+
 • 10 presets (1-5 en FN 1-5) op het apparaat (FM, DAB,Internetradio en afspeellijsten)
 • Coaxiale, optische, 3 x USB-A en 1 x USB-B digitale ingangen
 • Coaxiale, optische en USB-A digitale uitgangen
 • RoonReady
 • MQA ondersteuning, ook MQA CD via aangesloten USB drive
 • Analoge en digitale uitgangen (vast of variabel)
 • Bluetooth ontvanger
 • Bluetooth zenderuitgang (Dongel optioneel)
 • HDMI-ARC ingang
 • HDMI uitgang (HDMI audio of extern beeldscherm)
 • Multi-room (GroupPlay) met andere co*cktailAudio apparaten
 • Klok, wekker, snooze functie

Optioneel verkrijgbaar bij de co*cktail Audio N25AMP zijn een wifi dongle €30,- en bluetooth dongle €99 (zender naar hoofdtelefoon).

De co*cktail Audio N25AMP is eventueel ook verkrijgbaar zonder versterker: co*cktail Audio N25.

co*cktail Audio N25AMP - Hans Audio - Gratis Verzending (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dan Stracke

Last Updated:

Views: 6385

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dan Stracke

Birthday: 1992-08-25

Address: 2253 Brown Springs, East Alla, OH 38634-0309

Phone: +398735162064

Job: Investor Government Associate

Hobby: Shopping, LARPing, Scrapbooking, Surfing, Slacklining, Dance, Glassblowing

Introduction: My name is Dan Stracke, I am a homely, gleaming, glamorous, inquisitive, homely, gorgeous, light person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.